Homegoing for Mae Belle Little (Wank), Saturday, Sept. 28, 2002, 3:00 P.M., St. Luke Baptist Church, 1180 Haywood Rd., Macon, GA 31211, Rev. M. Stenson, Pastor, Officiating, Rev. Allen Cornelius

~
9W.MBJ.fY9.N(J fM,
~- .Mae 9Jelle ill& (WanA)
SalwulmJ-, Sept. 28, 2002
3:00 !P..M. St. J!alre 9Japwt eJiwrd, 1180 9laguJood !Rd.
Maaln, qa 31211
!Jleu.. M.. S~on, fla6lo4
l!JI/idating
fika. (JJJ,m &vutJiu6

(9fBJ9ULlfll1J
t9n .M.cuulag., 5_epUmla 23, 2002,
Att. ~ !Bel& 90JUL ill&, of. 2054
!BmpWawt. !/Uad, pa66ed M t4J. a
tnOJte pea/Jd ll/e. SIU wtW &vtn
.N~ 7,1935 to. tJ!e pawdage of.
tiU tau .& E'mu6t 90JUL and ~. julia CLut !Pitt6 !JOJtd.
s~ UJa6 educated i4 tJ!e ~ &uWJ-
ScfuJ.ob Sf161em and 'Up6tm 9 ecluakol &tkg~. Sfae wa6 a u.tiud 9.Nand abo. a~ !JbuueptVWJt at tfae
'lJoaiA ~nwat &da.
Slie ~ t4J. nuuutn.IWI. pa66ing tuuJ. ~,:Julia ~-&wj and
l/lmu, 4 f}OJUJ,.fu, Maaln, qa. {9u, ~ WilJJe, 9tvtd of. elwJand,
l9!/L fltlUii ~; 9alietbt4 N. &vwJ,, eJuvda .~!,, Sfuuu1da J!.ee, ~lia &. !Dwoted ~, .NamiD. 9~, Vbtginia Smlt4 and {9~ JCtndaJL

~~ 4 SI!IUJ/u
!JitJJ.Ci!,f)6itwd
,&.,t CJiam=e

StJ119-..._.._...JfJun ~

flruMpJt-..---fileu.. Willie SmiiA
Sodp~--~td !l""to.mmt
9tUpdlla~
cde.,~6i.u 3:18

StuUJ---..-~ eJudjield Vid4JM. eluJlfJJ,d

!ll.ettuvt&

1Jfti.oul.6 and !iamiltJ,

( !lft!t.u ~ eGC4

p~e)

~~........_....9l6ib.nlhj

lulog'l -.9WJ.. OJLen, ~

~~. !Tina

f~Uc.u6itwd....._

ane.

!Oituwl. wlll k 6ewed in t4e fAwd. !iel.l4uw&p !RalJ,

Melbm ~, "'-
!hmrAff~
fluddh .e. q,uJuun
fmil~m ~!JUwd.,
.MJ.tm~,S""
.No. e.ne IUuuu.6 pain. etl!Upt one u.t& fuu ken afl.lkhd &j it. .No. DIU~ ~~ ~t Ae lia6 Sun. cmued to. tptUue &j it, and t4eu k
tuJ. ~ tltat aur. 6cuw- t/u,.,e ~
wllluud t& UJQ/UfUI.6t ~fuu.un, it "" ~ We ~11 g.o.u to.lfJulm tAat dW lkmU ~ hen nuuk te.ful uuwn. 6#j tire~~,
~' ~~ f.tuul, p~, and aiL
t4 6ucA 6tpnpat/aiec, 6/uJwn, at """ tinre
~.
[/'" !Jantiltj
Sefltll:a Utlluukd 9a:
elJJt6 !Jwtw.tl !RMt.e 406 f)JJ_, St.
fiuul,qfl

Locations