Funeral services for Miss Lucy Craft Laney, Thursday, October 26, 1933, 3:00 p.m., McGregor Hall

4hmrral
MISS LUCY CRAFT LANEY
l-imi,,!,.,- inn! Il-iiii-i/inl (if Ilirinrx .\nrnnil "nil Thursday, October 26, 1933, 3:00 P. M. McOREGOR HALL
dsactihnmuilsodesicqetiipurpaiaeeilioliiininiipfellel.limiavi:-il:ai.rolllpeilnfu.ti:;iIi>nhvi;-niiilninndi>esj-ofprdamsrluritrinceoleaadarnntlloii.iido>ltuetrnnlwi.iacadciwlltnio-irneonr:ormfosl:.ciinaiairievnlinolnnolutl-wtuiuinrmro-oedruarieikHslvroiov:ofaalebeynnt.iivd"d-ncdo-aiukveurnemsilrrieaei:lliyoionlls(ririlulnoornliiaipninnljloi-rls-ifr.

PROGRAMME REV. A. C. GRIGGS, Afn^t,-,- <>f

Processional Music... ... . . .."The Lord is my Shepherd "_.... .... .Churns

Invocation

Scripture Reading:

Solo

. .

.. ...... .. .......... Mrs. Annie E. Daniels

1ltl.t.t II f I.,

Eulogy ... ............... ......_ . . , Dr. J. M. Gaston
S/r'i/ '.((' -Vd/'/ />(><//(/. Ili-.ttii/lrrinii Cluirrli l.S..l.. \.V.itiitl 1itlxlnm/li
Solo ..--....-._....-_.... _ .......... Arthur Lee Simpkins

THREE MINUTE REMARKS ------

Dr. ,]. W. Holly, Albany, Ga., /iV/mw///-/V/ Xn/iii/mr I>(HI r<l of tin- J >ri--<lii/f<-i-!iiii Clitirr/i. (.S..\.

Mrs. Charlotte Hawkins-Brown, Ili/un-i- Mi-mm-inl //,-
xlillll,-. \,.,/,l/l,l, .\. C.

Mr. John P.VVhittaker. At/nnfn /"////- rxili/.. \ll,n,l,i. i;<i.

Mrs. H. L. McCrorey. Charlotte, N. ('., II "/////; nf ll-
/'/V.V//////-/V///; (. Ilil Irll.

Mr. L. R. Harper, /<//,/,- Cr,!/,-//,-. ,|//<///.vA/. d,i.

Music. .......... ... ."Deep River". ........

(.'/;///.

Mr. L. E. White, r/V?/ /V,/?V -SV//W.-Rev. P. A. Evans, HW/Jw Inxt-itnti-. . I ////*/. ^'//.
Rev. I. J. Yancy, M-iir!xt,>/-x af A"r/uxf/i. Hon. William H. Fleming. U7r/Vc (-Hisi-nx /,f .\ni/usf<i.
Mrs. Wil'ie McNatt-Oliver, HV>////-/( ^/' Ainjiixtn. Mr. Frank Hij^chings, Mm-on, ( /!.. Tin- Mmiuii . Uo. Mr. Hayden t; .'Iiite, ;Vf/'- } o/^- <"//</ Dr. Thomas W. ]T6sey, Sloiu-i/ M<-tii<-<il Axsorintinn.

Solo........

.

.Mr. Edward J. Simmons, Savannah, Ga. f '/">* o/' '..'.}

Dr. S. S. Johnson, liixn-il of Trnxl<-<-x Miss Mae Belcher, /V/;v/// Whmlli/ Iii;n,,-l, Y. \\.(.A..
Iinliii>i<ti>olix. fiiilimiii.
Fathei' A. J. Laube, Iimmiriiliiti- (fn;-/>tioi,.
Mr. Walter S. Harris, Tin- Ant/nifn In-xx. Mr. Jesse 0. Thomas, Tin- .\f-if>nnl ( rlmn LI-HI/H,-,
Atlanta unit *\>n } (irk.
RPV. J. W. Whittaker, Tl^-i-i/,-,- I,,xt;tnt,-. .I/,/.
Mr. J. C. Hryant. Xmifli Cnrol-inu Stul,- Co/tri/,-

Representatives: -lohnxon ( . Smtlli Uniii-rxil;/, ( 1m ilr>tt/-,,
\.(., I i itiri//ll Xltlli- ((illft/I1 , Si I Ill/I /Ill/I , (ill. lllltl otJlllK.

Hvmn .

"Jerusalem the Golden"

PALLBEARERS
Dr. K, L. Loekett Dr. L. W. Jones Dr.- .1. E. Carter, Jr. Mr. Charles Flo.vil Mr. Henry Cimningrlmm Mr. J. C. Mc-Nnft Mr. Charles Harris Mr. Frank Evans
THE . r. LOOAN PflCSS. AUOUSTA. CA.

Locations